Digitalne rešitve InDoc EDGE

Certificiran sistem e-hrambe (RMS)

Zagotavljamo vam varno in zakonsko skladno dolgoročno hrambo vaših dokumentov – tako tistih, ki so bili iz papirne oblike pretvorjeni v elektronsko, kot tistih, ki so izvorno nastali elektronsko – v certificiranem sistemu e-hrambe InDoc EDGE, z dostopom na klik. Uporaba rešitev InDoc EDGE zmanjšuje tveganja, ki ste jim dnevno izpostavljeni, platforma je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in privzeto skladna z GDPR.

Preidite v brezpapirno poslovanje z digitalnimi rešitvami InDoc EDGE – njihova uporaba zmanjšuje vaša operativna tveganja, platforma, ki združuje zmogljivosti sistemov upravljanja dokumentov (DMS), poslovnih procesov (BPM) in elektronske hrambe (RMS), pa je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in skladna z GDPR. Stopite v stik z nami.

Ivo Vasev, produktni vodja v Mikrocopu

Katere koristi vam prinaša certificiran sistem e-hrambe?

digitalna_platforma_indoc_edge

V praksi potrjene metodologije, dobre prakse, strokovno znanje in bogate izkušnje vgrajujemo v vse svoje rešitve.

  • Pridobitev prostora, doslej namenjenega shranjevanju dokumentarnega gradiva, za izvajanje vaše dejavnosti
  • Dostop do dokumentov in informacij je omogočen od kjerkoli in kadarkoli, s katerekoli, tudi mobilne, naprave
  • Večja učinkovitost poslovanja zaradi krajšega časa za iskanje dokumentov (ob ustrezno nastavljenih kriterijih)
  • Večja varnost in boljši nadzor nad poslovno občutljivimi podatki zaradi učinkovitih omejitev dostopa
  • Cenejša hramba, hitrejše iskanje in preprečevanje izgube dokumentov znižajo stroške poslovanja
  • Manjša operativna in finančna tveganja zaradi učinkovitega preprečevanja izgube dokumentov
  • Rešitve so privzeto skladne z GDPR, zato se lažje osredotočite na optimizacijo poslovanja
  • Platforma je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in zagotavlja zakonsko skladnost
  • Samodejno pretvarjanje dokumentov v format, primeren za dolgoročno hrambo
  • Dokumenti so digitalno podpisani in časovno žigosani po standardu RFC 6283 (XMLRS) za zagotavljanje osnovnih načel hrambe (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost in trajnost)

Naročite demonstracijo zmogljivosti v živo

Kako z rešitvami InDoc EDGE poenostavite hrambo elektronskih dokumentov?

Učinkovito klasificirate dokumente

Osnovo za razvrščanje elektronskih dokumentov predstavlja klasifikacijski načrt z opredeljenimi roki hrambe in referencami na pravno podlago.

Arhivirate različne tipe dokumentov

Arhivirate lahko različne tipe in formate dokumentov: PDF/A, TIFF, XML, video in zvočne vsebine ter druge poljubne formate.

Dokumente dodajate posamično ali jih množično uvažate

Podprta sta tako množični uvoz dokumentov kot dodajanje posamičnih dokumentov.

Povežite e-hrambo z drugimi sistemi

Uporabniki lahko do dokumentov dostopajo neposredno prek vmesnika arhiva ali znotraj drugih informacijskih sistemov, kot je vaš ERP.

Preprosto dostopate in nadzirate

Uporabniki se lahko prijavijo na različne načine, uporabo sistema in dostopanje do dokumentov pa lahko spremljate prek revizijske sledi.

Namestite pri sebi ali uporabite v oblaku

Hranite in upravljajte izjemno velike količine dokumentov za dostopno ceno pri sebi ali kot storitev v oblaku.

Želite preizkusiti rešitve InDoc EDGE in izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija?

Stopite v stik z nami