Digitalizacija odpira vrata za bolj trajnostno poslovanje

Digitalizacija poslovanja v sebi nosi velik potencial, ne le z vidika optimizacije procesov in bolj učinkovitega poslovanja, ampak tudi z vidika zmanjšanja okoljske obremenitve. Z nekaj truda in preudarnosti lahko poslujemo digitalno in trajnostno hkrati.

Digitalizacija odpira vrata za bolj trajnostno poslovanje

Proces digitalizacije v prvi vrsti povečuje učinkovitost poslovanja, zato je pomembno, da se je lotimo preudarno in tako izkoristimo vse njene potenciale. Vendar pa v procesu digitalizacije ne smemo gledati le na rast, ki jo bomo s to transformacijo dosegli, ampak moramo upoštevati tudi številna družbena vprašanja, ki jih digitalizacija odpira.

Pametne naložbe v tehnologijo za okolju in družbi prijazno poslovanje

Čeprav je digitalizacija nosilec velikih sprememb na vseh področjih, nam hkrati ponuja tudi veliko možnosti in priložnosti, kako lahko poslujemo drugače. Ne gre le za optimizacijo in učinkovitost procesov znotraj podjetja, ampak tudi za odtis, ki ga s svojim delovanjem puščamo na okolju. Zato je razmislek o prepletu digitalizacije in trajnostnosti še kako na mestu.

Besedna zveza trajnostna digitalizacija se nanaša na celostni pristop, s katerim si podjetje prizadeva s pametnimi investicijami v različne tehnologije poslovati čim bolj okolju in družbi prijazno. Tovrstna prizadevanja vplivajo na čisto vsak oddelek in proces znotraj podjetja, a ponujajo tudi izjemno izhodišče za rast in razvoj.

  • Poslovati digitalno danes pomeni tudi izdelati enkrat in uporabiti večkrat.

Za nas v Mikrocopu trajnostnost pomeni, da se pri izpolnjevanju poslovnih ciljev obnašamo odgovorno, hkrati pa upoštevamo še družbeni in okoljski vidik. Uspešni postanemo takrat, ko vsi trije elementi izkazujejo določeno korist.

Priporočamo uporabo celostnih rešitev, ki jih lahko hitro in preprosto povežemo z obstoječimi informacijskimi sistemi. Tako lahko svoj okoljski odtis učinkovito zmanjšamo tudi na področju vpeljave novih informacijskih rešitev, ki jih potrebujemo za uspešno digitalizacijo poslovanja. Tak primer je platforma InDoc EDGE za upravljanje informacij.

Platforma InDoc EDGE za upravljanje informacij

Popolna digitalizacija poslovanja pa še ne pomeni nične stopnje vpliva na okolje, se pa temu približuje. Poglejmo na primeru: če lahko z banko delimo dokumente na varen in zaupen elektronski način, to za začetek pomeni nič papirja in nič vožnje s fosilnimi gorivi.

Naj digitalizacijo poganjajo energetsko manj potratne naprave

V Mikrocopu smo ponosni, da s svojimi rešitvami in storitvami pripomoremo k zniževanju količin papirja v poslovnih procesih. Pogosto se ne zavedamo, kako pomemben korak k trajnostnosti je pravzaprav prehod na digitalno.

Vendar pa ne smemo pozabiti, da digitalizacijo poganja energija, ki ni nujno pridobljena iz okoljsko nevtralnih procesov. Zato moramo biti pozorni, kako energijsko potratne naprave uporabljamo pri delu. Na to smo izredno pozorni tudi sami.

V današnji družbi digitalizacijo povezujemo z napredkom tehnologij, vendar pa teh ne uvajamo izključno zato, ker so nove, temveč zato, ker nam rešujejo realne probleme. Ključno je, da tudi vidik trajnostnosti prepoznamo kot realno težavo in posledično aktivno pristopimo k iskanju rešitev zanjo.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!David Habot

David Habot je pomočnik direktorice Mikrocopa na področju strateškega razvoja. Za tem nazivom se skriva 25 let izkušenj in uspešno krmiljenje med aktivnostmi za rast in razvoj podjetja, spremljanjem in vpeljevanjem sodobnih tehnoloških trendov digitalizacije, skrbjo za nenehno izboljšanje rezultatov in tkanjem dolgoročnih poslovnih partnerstev.

PREBERITE TUDI