Digitalizacija kot gonilo globalizacije ali obratno?

Digitalizacija nas nenehno postavlja pred zahtevne izzive, hkrati pa se ne zavedamo vseh priložnosti, ki nam jih lahko ponudi. Dejstvo je, da digitalna revolucija spreminja ustroj tega sveta in pred tem si ne smemo več zatiskati oči.

Digitalizacija kot gonilo globalizacije ali obratno?

Druga polovica 20. stoletja je na gospodarskem in drugih področjih prinesla popolnoma neslutene spremembe, ki so močno spremenile ustroj in delovanje celotnega sveta. Priča smo bili razvoju na številnih področjih, pri katerih še posebej izstopa informacijsko komunikacijska tehnologija in seveda razvoj interneta.

Zaradi vseh teh sprememb lahko danes upravičeno rečemo, da imamo svet na dlani. Ob boku globalnega razvoja pa predvsem v zadnjem desetletju intenzivno poteka še en izjemno pomemben proces, ki močno vpliva na naše bivanje in delovanje – digitalizacija.

  • Globalizacija je omogočila, da pretok kapitala in blaga poteka zares hitro.
  • Digitalizacija je isto naredila za izmenjavo informacij in podatkov.

Ko informacije potujejo s svetlobno hitrostjo

Digitalizacija je omogočila, da se poleg kapitala in blaga tudi informacije izmenjujejo izredno hitro. S tem je začela ustvarjati hitre in nenehne družbene premike, ki se jim moramo ustrezno prilagoditi, če želimo, da bo naše podjetje v prihodnosti še obstalo na trgu. To prinaša številne izzive predvsem že uveljavljenim tradicionalnim srednjim in večjim podjetjem. Po drugi strani pa digitalizacija in globalizacija odpirata tudi ogromno priložnosti.

Zdaj so se vse hitreje začele razvijati tudi digitalne tehnologije, ki močno vplivajo na celotno svetovno gospodarstvo in družbo. Digitalna revolucija spreminja ustroj tega sveta in pred tem si ne smemo več zatiskati oči. Zagotovo lahko rečemo, da je zdaj digitalizacija tista, ki poganja globalizirani svet. Z njo pa se moramo intenzivno in sistematično ukvarjati, saj lahko le na tak način tako pomemben proces obrnemo sebi v prid.

Čas je, da se osredotočimo na priložnosti digitalizacije

Kot kažejo številne raziskave, se slovenska podjetja pomembnosti in potrebnosti digitalizacije poslovanja sicer zavedajo, a jo še vedno dojemajo bolj v smislu grožnje kot pa rešitve in priložnosti. Veliko podjetij tudi še nima jasne slike, kako bi digitalizacijo umestila v celostno strategijo poslovanja. Pa vendar se procesu digitalizacije ne bomo mogli več dolgo izmikati in odlašati z njo, saj nas bodo razmere same po sebi prisilile, da se bomo prilagodili in vzpostavili nove temelje poslovanja in delovanja. Dejstvo je, da se digitalizacija dotika praktično vseh področij našega življenja.

Digitalizacija prinaša disrupcijo, saj omogoča nove poslovne modele, ki lahko v globaliziranem svetu zlahka ogrozijo tradicionalno poslovanje podjetij. Še posebej, če se takšna podjetja sama še niso digitalizirala, konkurenca pa. Prav zato je digitalizacija poslovanja nujna, če želimo srednjeročno sploh obstati na globaliziranem trgu.

Digitalizacijo moramo razumeti kot proces, ki nam poleg povečanja učinkovitosti poslovanja omogoča tudi vpeljavo novih poslovnih modelov, ki so bližji novim navadam naših strank. Največja izziva učinkovite digitalizacije sta gotovo spreminjanje organizacijske kulture v podjetju ter implementacija digitalnih priložnosti skozi optimizacijo poslovnih procesov.

Čas je, da se osredotočimo na priložnosti digitalizacije

Spremembam naklonjena podjetja se lažje digitalizirajo

O digitalizaciji lahko razmišljamo kot o načinu za povečanje učinkovitosti poslovanja in priložnosti za drugačen nastop na trgu, a obenem se moramo zavedati, da proces digitalizacije odpira še druga družbena vprašanja. Denimo hitro spreminjanje narave dela in pomanjkanje digitalnih kompetenc, ukinitev nekaterih delovnih mest, a hkrati tudi nastajanje novih, obvladovanje novih tehnologij in celovito razumevanje posledic njihove uporabe, ne nazadnje eksponentno povečevanje potreb po energiji in redkih surovinah za izdelavo različnih naprav ter posledično prekomerno izkoriščanje našega planeta. Tudi to je digitalizacija, zato je pomembno, da vzporedno tudi aktivno iščemo odgovore na omenjene dileme.

Nujno je, da digitalizacijo podpiramo s pravim pristopom in izkoristimo njene potenciale, ki jih vidimo predvsem v optimizaciji procesov in posledično lažji osredotočenosti zaposlenih na osnovno dejavnost podjetja in svoje stranke, skratka na delo, ki prinaša večjo dodano vrednost.

V Mikrocopu opažamo, da so podjetja, ki poslujejo agilno, spodbujajo inovativnost in učinkovito vpeljujejo spremembe, bolj uspešna tudi na področju digitalizacije poslovanja. Kot največje ovire vidimo predvsem:

  • pomanjkanje osredotočenosti na potrebe strank in posledično poslovni model,
  • pomanjkanje znanja in izkušenj na nekaterih specifičnih področjih, kot je upravljanje informacij, ter
  • izbiro neprimernih orodij, ki ne podpirajo digitalnega poslovanja.

Spremembam naklonjena podjetja se lažje digitalizirajo

Ljudje so in morajo ostati v procesu digitalizacije ključni

Dejavnost Mikrocopa na področju, ki se nanaša na digitalizacijo dokumentacije in njeno hrambo v papirni obliki, za zdaj še vedno zahteva lokalno prisotnost in ni izpostavljena neposrednim pritiskom globalizacije.

A vendar se z globalizacijo in njenim vplivom na digitalizacijo dnevno srečujemo, ko govorimo o vpeljavi informacijskih rešitev za digitalno poslovanje in e-hrambo. Tu tekmujemo z globalnimi ponudniki, ki jih lahko premagamo le z boljšo kakovostjo, večjo varnostjo, prilagodljivostjo in primernejšo ceno rešitve.

  • Nihče ne kupi samo rešitve določenega ponudnika, ampak pričakuje tudi podporo in pomoč pri ustrezni in učinkoviti vpeljavi rešitev. 

Dejstvo je, da ne globalizacije ne digitalizacije ni mogoče ustaviti. A če želimo biti znotraj obeh procesov uspešni in iz njiju potegniti največ kar lahko, moramo ostati oziroma postati bolj odprti, odzivni, prilagodljivi in ves čas pripravljeni na spremembe.

Digitalizacije ne smemo izrabljati zgolj v namen optimizacije stroškov, ampak se moramo v prvi vrsti osredotočiti na potrebe svojih strank in svoj poslovni model. Le s takim pristopom bomo lahko vse te prednosti obrnili sebi v prid ter si na vseh področjih močno olajšali naše bivanje in delovanje.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!David Habot

David Habot je pomočnik direktorice Mikrocopa na področju strateškega razvoja. Za tem nazivom se skriva 25 let izkušenj in uspešno krmiljenje med aktivnostmi za rast in razvoj podjetja, spremljanjem in vpeljevanjem sodobnih tehnoloških trendov digitalizacije, skrbjo za nenehno izboljšanje rezultatov in tkanjem dolgoročnih poslovnih partnerstev.

PREBERITE TUDI