Varen podatkovni center

Varen podatkovni center

Varen podatkovni center se nahaja v poslovnem objektu Mikrocop. Vse Mikrocopove informacijske storitve se izvajajo na zmogljivi infrastrukturi, ki je nameščena v varni sistemski sobi Lampertz.

Ta na področju sistemske varnosti predstavlja najvišji standard fizičnega in tehničnega varovanja informacijskih in komunikacijskih sistemov, kar potrjujejo s certifikatom ECB – S.

Varna sistemska soba Lampertz nudi najvišjo stopnjo zaščite pred požarom, izlitjem vode, prahom, korozivnim plinom in tekočinami, eksplozijo, ruševinami, elektro-magnetnimi udari, nepooblaščenim dostopom, vlomi in vandalizmi ter drugimi vplivi in posegi iz okolja. Omogoča optimalno zaščito računalniških centrov, pri čemer te zaščite ni potrebno zagotavljati s posebnimi gradbenimi konstrukcijami.

Visoko razpoložljivost primarnega strežniškega sistema zagotavljamo s podvojeno mrežno, strojno ter programsko opremo.

Zanesljivost delovanja celotnega sistema in stalno dostopnost storitev zagotavljamo z izvajanjem replikacij primarnega strežniškega sistema na dve kolokaciji. V primeru nedelovanja primarnega strežniškega sistema lahko v izredno kratkem času na oddaljeni varni lokaciji vzpostavimo celoten sistem in nadaljujemo z nemotenim izvajanjem naših informacijskih storitev. Vsi podatki sistema se tudi dnevno varnostno arhivirajo in se prav tako hranijo na oddaljeni varni lokaciji.

Dva neodvisna internetna dostopa zagotavljata nemoteno delovanje storitve v primeru izpada internetnih povezav pri enem izmed ponudnikov ali v primeru večjih obremenitev internetnih povezav.

Vsi prenosi podatkov v Mikrocopov podatkovni center potekajo preko varnih internetnih povezav. Protokol SSL (Secure Sockets Layer) zagotavlja zaščito povezav med brskalnikom in našim spletnim strežnikom tako, da je ta zašifrirana in se ji ne da prisluškovati.

Dežurna služba za spremljanje delovanja sistema zagotavlja 24/7 strokovno spremljanje delovanja sistema in nadzor podatkovnega centra s proti-požarnim alarmnim sistemom, proti-vlomnim alarmnim sistemom in s sistemom za nadzor prehodov po prostorih.

Podatkovni center