Poslovni objekt Mikrocop

Poslovni objekt Mikrocop

Poslovni objekt Mikrocop je zasnovan kot sodobni poslovni center, namenjen najzahtevnejšim uporabnikom s področja informacijske dejavnosti.

Osrednje vodilo pri načrtovanju namenskega poslovnega objekta so bile specifične potrebe in normativne zahteve, ki izhajajo iz dejavnosti družbe Mikrocop, s poudarkom na zagotavljanju visokih varnostnih standardov.

Visoko tehnološko opremljeni prostori skupaj s strogo določeno politiko poslovanja in organizacijskimi postopki zagotavljajo visok nivo varnosti vaših dokumentov in podatkov, ki ste jih zaupali v upravljanje in hrambo Mikrocopu.

Poslovni objekt Mikrocop zagotavlja visoke varnostne standarde poslovanja ter izjemno visok standard tehnološke opremljenosti:

  • Delovanje podatkovnega centra je zagotovljeno v primeru izrednih pogojev, kot so izpadi energetskih sistemov, naravne ali druge nesreče.
  • Varnostni nadzor celotnega objekta vključuje fizično in tehnično varovanje, video nadzor ter nadzor dostopa po notranjih prostorih.
  • Lastna energetska oskrba omogoča nemoteno delovanje vseh sistemov v objektu tudi v primeru prekinitve zunanje energetske oskrbe.
  • Zaščitni sistemi zagotavljajo stalen nadzor klimatskih pogojev, protipožarno zaščito ter zaščito pred drugimi vplivi iz okolja.
  • Protipožarni zaščitni sistem vključuje sistem gašenja s plinom, ki ščiti informacijsko infrastrukturo ter arhive pred uničenjem.
  • Armirno-betonska nosilna konstrukcija objekta zagotavlja varnost v primeru naravnih nesreč in drugih večjih vplivov iz okolja.

Shema stavbe