Notranja pravila in certifikacija

Potrjena notranja pravila

V letu 2007 smo pri Arhivu Republike Slovenije prejeli potrjena notranja pravila, ki se nanašajo na izvajanje storitev zajema in pretvorbe v digitalno obliko ter elektronske hrambe v digitalni obliki za dokumentarno in arhivsko gradivo.

V letu 2012 smo v izvedli številne izboljšave v samih procesih izvedbe storitev zajema, pretvorbe in elektronske hrambe, ki uporabnikom naših storitev prinašajo predvsem boljši nadzor in kakovostnejšo izvedbo storitev. Skladno s tem smo pridobili tudi potrditev nove verzije notranjih pravil.

Potrditev je objavljena v Registru potrjenih notranjih pravil pri Arhivu RS.

Sprejem notranjih pravil je pomemben predvsem z vidika zagotavljanja pravne veljavnosti elektronsko hranjenih dokumentov. Z izvajanjem storitev hrambe in spremljevalnih storitev skladno s potrjenimi notranjimi pravili v Mikrocopu zagotavljamo pravno veljavnost elektronsko hranjenega gradiva.

Notranja pravila

Certifikacija storitev in programske opreme

Mikrocop je ponudnik certificiranih storitev zajema in hrambe Arhiviraj.si ter spremljevalnih storitev (e-ARS 2014/AS002).

Certifikacija storitev zajema in hrambe Arhiviraj.si ter spremljevalnih storitev, dopolnjuje že pridobljeno certifikacijo programske opreme za dolgoročno elektronsko hrambo InDoc RMS in certifikacijo nove generacije programske opreme InDoc EDGE. Programska oprema InDoc temelji na dolgoletnih izkušnjah in znanju Mikrocopovih strokovnjakov ter omogoča varno in zakonsko skladno hrambo dokumentarnega gradiva v elektronski obliki.

Potrditev skladnosti poslovanja s certifikacijskimi zahtevami dokazuje, da sprejet koncept kakovosti, varnosti in nenehnega izboljševanja v procesu zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter pri izvajanju spremljevalnih storitev uspešno uresničujemo v praksi. Pridobljena certifikacija pa je pomembna tudi za obstoječe uporabnike Mikrocopovih rešitev s področja javne uprave, saj ti skladno z ZVDAGA, hrambo dokumentarnega gradiva lahko izvajajo le z uporabo certificirane opreme oziroma storitev.

Akreditacija InDocAkreditacija storitev hrambe Arhiviraj.si in spremljevalnih storitev