ISO 9001 in 27001

Standard varovanja informacij ISO 27001

Zavezanost k visoki kakovosti in varnosti Mikrocopovih storitev smo potrdili z vpeljavo standarda za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001.

Ustrezno varovanje informacij zaradi vedno večje odvisnosti od informacijskih tehnologij postaja ključnega pomena za vse organizacije, tako za ponudnike informacijskih rešitev in storitev kot njihove uporabnike.

Naša dejavnost temelji na učinkovitem obvladovanju dokumentov, podatkov in poslovnih procesov ter zagotavljanju varnega in hitrega dostopa do informacij. Zavedamo se, da je zagotavljanje kakovosti ter visokega nivoja varnosti in informacijske zaščite, ključnega pomena za ohranjanje zaupanja uporabnikov v izvajanje naših storitev.

Z vpeljavo standarda ISO 27001 smo v Mikrocopu celovito poskrbeli za informacijsko varnost ter nadgradili nadzorne mehanizme, s katerimi zagotavljamo visoko kakovost in varnost naših storitev.

Standard kakovosti ISO 9001

Pridobitev certifikata ISO 9001:2008 je pomemben mejnik v poslovanju Mikrocopa.

Z vpeljavo standarda vodenja kakovosti tudi formalno potrjujemo, da smo sprejeli koncept kakovosti, učinkovitosti in stalnih izboljšav v našem poslovanju, s ciljem zagotavljanja visoke stopnje zadovoljstva strank.

Pridobitev certifikata ISO 9001:2008 dokazuje tudi, da dobro razumemo tveganja, povezana z doseganjem skladnosti v strogo reguliranih dejavnostih in organizacijah, ki želijo zagotoviti visoko kakovost svojih izdelkov in storitev.

Certifikat ISO 27001 SIQCertifikat ISO 27001 IQ Net