Zavarovalništvo

Zavarovalništvo

Ključ do uspešnega poslovanja je imeti prave informacije ob pravem času. Organizacijam v zavarovalniški dejavnosti zagotavljamo takojšen dostop do relevantnih informacij takrat, ko jih potrebujejo.

Na področju zavarovalništva se organizacije soočajo z izzivom zagotavljanja konkurenčne ponudbe storitev in ohranjanja visokega zadovoljstva strank. V luči trendov kot so zmanjšanje prihodkov, naraščanje terjatev iz naslova odškodnin in izplačila premij ter povečano tveganje zavarovalniških goljufij, je zagotavljanje stabilnosti poslovanja izjemno zahtevna naloga.

S celovitim pristopom k obravnavi dokumentov, ki vstopajo v poslovne procese, zavarovalnicam pomagamo zagotavljati ažurne, točne in celovite informacije o strankah.

S celovitim naborom rešitev za podporo brezpapirnemu poslovanju pomagamo optimizirati pretok informacij znotraj organizacije in med poslovnimi enotami, zmanjšati stroške poslovanja, povečati nadzor nad pretokom informacij in zagotavljati večjo varnost poslovanja. Zato se vaši zaposleni lahko v večji meri posvetijo strankam in doseganju večje prodajne učinkovitosti ter večjega zadovoljstva strank.

 

 

Z vpeljavo rešitev za podporo procesom v vložišču že takoj na vhodu v organizacijo zagotovimo pretvorbo vseh dokumentov v elektronsko obliko, zajem podatkov z dokumentov ter ustrezno razvrščanje, ki je osnova za hitro in pravilno distribucijo dokumentov znotraj organizacije.

Z rešitvami za podporo elektronskemu upravljanju poslovnih procesov zagotovimo, da so vsi dokumenti znotraj organizacije obravnavani skladno z vnaprej določenimi poslovnimi pravili. S tem zmanjšujemo število izjem in povečujemo učinkovitost izvajanja procesov. Z vzpostavljenim nadzorom nad procesi pridobite večjo varnost poslovanja in zmanjšujete poslovna tveganja.

Ob koncu procesa se vsi dokumenti shranijo v centralnem sistemu za elektronsko hrambo, ki je skladen z zahtevami zakonodaje.

Poleg brezpapirnega upravljanja poslovnih procesov zagotavljamo tudi rešitve za učinkovitejše upravljanje dokumentov, ki nastajajo na prodajnih mestih in preko elektronskih prodajnih poti.

Primeri iz prakse

Kako so v Adriaticu Slovenici pospešili procese
Odločilni korak na poti do brezpapirnega poslovanja je bila centralizacija in prenos procesov vložišča v zunanje izvajanje. V Adriaticu Slovenici bodo z novo organizacijo prihranili skoraj 1,5 milijona evrov na leto.

Brezpapirno poslovanje vse bolj razširjeno tudi na prodajnih okencih
Z učinkovitimi rešitvami je mogoče tudi na prodajnih mestih zmanjšati količino papirnih dokumentov in s tem pospešiti izvajanje poslovnih procesov v nadaljevanju.

Prenova poslovnih procesov in upravljanja dokumentov
Končni cilj zavarovalne družbe Adriatic Slovenica je vzpostavitev digitalne sprejemne pisarne, v kateri bodo večino vhodnih dokumentov pretvorili v elektronsko obliko in jih upravljali izključno elektronsko.

 

Zavarovalništvo