eISO

eISO

Rešitev eISO omogoča učinkovito obvladovanje dokumentov sistema kakovosti, kot so poslovniki, pravilniki, navodila in druge vsebine.

Rešitev predstavlja pomembno podporo sistemu vodenja kakovosti, saj omogoča centralno upravljanje ISO dokumentacije ter enostaven in celovit pregled nad dokumenti sistema ISO.

Rešitev omogoča enostaven in hiter dostop do vseh ISO dokumentov v elektronski obliki, s čimer se izognemo nepotrebnemu razmnoževanju in prenašanju dokumentov v papirni obliki.

eISO

eISO omogoča enostavno kreiranje, vzdrževanje in distribucijo dokumentov ter njihovo varno elektronsko hrambo.

Upravljanje ISO dokumentov se izvaja na enem mestu, kar zagotavlja sledljivost dokumentov in podporo celotnemu življenjskemu ciklu od njihovega nastanka, vzdrževanja do prenehanja njihove uporabe in arhiviranja.

eISO

eISO

Sistem poskrbi tudi za samodejno obveščanje uporabnikov o vseh spremembah dokumentov. S tem je zagotovljeno, da so zaposleni pravočasno obveščeni o vseh pomembnih spremembah glede ISO dokumentov.