Javni sektor

Javni sektor

Organizacijam v javnem sektorju pomagamo pospešiti izvajanje poslovnih procesov, zmanjšati količino papirja in stroške poslovanja ter povečati odzivnost do strank.

Organizacije v javnem sektorju delujejo v interesu državljanov, zato je pomembno, da svoje storitve izvajajo čim bolj kakovostno in učinkovito. V času zaostrenih gospodarskih razmer so se zahteve po večji učinkovitosti, odzivnosti in boljših storitvah za stranke, še povečale.

Poslovanje na več lokacijah in izvajanje procesov v sodelovanju z različnimi oddelki ali celo organizacijami otežujejo izvajanje procesov kot tudi obvladovanje vseh dokumentov v posamezni zadevi. Zagotavljanje nadzora in sledljivosti dokumentov in procesov je oteženo, poleg tega pa upočasnjuje izvajanje posameznih aktivnosti.

Poraba časa za urejanje, iskanje in arhiviranje dokumentacije je ogromna, poleg tega je prisotna tudi možnost napak pri vlaganju dodatne dokumentacije v zadeve.

Oteženo je tudi arhiviranje dokumentov, saj se večina organizacij v javnem sektorju že dlje časa sooča s pomanjkanjem prostora za hrambo papirnih dokumentov ali pa le-te hranijo v neprimernih prostorih.

Organizacijam v javnem sektorju pomagamo vzpostaviti učinkovit in zanesljiv sistem za sprejem, obdelavo in distribucijo dokumentov pravim naslovnikom znotraj organizacije.

Z rešitvami za podporo brezpapirnemu poslovanju omogočamo učinkovito sodelovanje in izmenjavo dokumentov med oddelki ali celo organizacijami, s čimer bistveno pospešimo izvajanje poslovnih procesov.

Dostop do dokumentov je enostaven in hiter, dokumenti pa so pooblaščenim uporabnikom na voljo vedno, ko jih potrebujejo.

Zakonsko skladnost poslovanja zagotavljamo s hrambo dokumentov v certificiranem elektronskem arhivu.

Javni sektor

Varnost in skladnost z zakonodajo

Certifikacija storitev in programske opreme
Mikrocop je ponudnik certificiranih storitev zajema in hrambe Arhiviraj.si ter spremljevalnih storitev (e-ARS 2014/AS002).

Standard varovanja informacij ISO 27001
Zagotavljamo visok nivo varnosti in kakovosti naših storitev. Z vpeljavo standarda ISO 27001 smo to zavezanost tudi formalno potrdili.

Standard kakovosti ISO 9001
Standard kakovosti in koncept stalnih izboljšav uresničujemo v vseh operacijah in na vseh ravneh poslovanja.

Primeri iz prakse

Zajem in digitalizacija tehnološko zahtevnih vrst gradiva
Tovrstno gradivo je glede na klasično poslovno dokumentacijo po svoji obliki, velikosti in sestavi podatkov posebno in si takšno pozornost zasluži tudi pri pretvorbi v digitalno obliko.

Mikrocop z novo storitvijo Arhiviraj.si e-račun
Izdajatelji in prejemniki, ki si elektronske račune izmenjujejo prek elektronskih bančnih poti, lahko le v nekaj korakih poskrbijo tudi za njihovo varno in zakonsko skladno hrambo v sistemu Arhiviraj.si.