Finančne dejavnosti

Finančne dejavnosti

Organizacijam v finančni dejavnosti pomagamo zmanjšati količino papirja v poslovanju, avtomatizirati procese, znižati stroške poslovanja, izboljšati učinkovitost in povečati zadovoljstvo strank.

Na področju upravljanja dokumentov v finančni dejavnosti imamo več kot 30-letno tradicijo. S preizkušenimi rešitvami na področju zajema, upravljanja in dolgoročne hrambe vseh vrst dokumentov, številnim organizacijam v finančni dejavnosti dokazano dodajamo vrednost.

Nudimo široko paleto rešitev, s katerimi boste učinkoviteje upravljali najrazličnejše gradivo, ki nastaja v bančnem in finančnem poslovanju, tako na področju pravnih kot fizičnih oseb.

S celovitim pristopom k upravljanju dokumentov, ki nastajajo pri poslovanju finančnih organizacij, povečujemo varnost zaupnih poslovnih in osebnih podatkov ter zmanjšujemo s tem povezana tveganja.

Standardizirane rešitve, dokazani učinki

S standardiziranimi rešitvami za zajem dokumentov in podatkov ter njihovo pretvorbo v elektronsko obliko omogočamo učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov na področju upravljanja odnosov s komitenti, poslovanja na prodajnih mestih in preko elektronskih prodajnih poti.

Pomagamo vam doseči dematerializacijo procesov v bančnih poslovalnicah ter vzpostaviti pogoje za brezpapirno upravljanje poslovnih procesov in zakonsko skladno hrambo vseh dokumentov.

Vzpostavitev centralnega repozitorija dokumentarnega gradiva, ki nastaja v poslovnih enotah, omogoča centralizacijo podpornih funkcij vsake finančne organizacije. Na ta način boste zanesljivo zmanjšali stroške poslovanja v primerjavi z upravljanjem papirnih dokumentov ali dokumentov na mikrofilmu.

Finančne dejavnosti

Primeri iz prakse

Elektronski arhiv kot konkurenčna prednost
V Hypo banki so se z elektronskim arhiviranjem začeli “spogledovati” že pred desetletjem. Danes ima banka že okoli 90 odstotkov vsega gradiva v digitalizirani obliki, postopki njegove priprave, zajema in hrambe pa so skladni z zakonodajo.

Informatizacija obravnave sklepov o izvršbi
Informatizacija procesa obravnave sklepov o izvršbi je Abanki Vipa prinesla bistvene prihranke pri stroških ročnega vnosa podatkov ter hrambe dokumentov.

Upravljanje papirnih dokumentov je zamudno in drago
V NLB Viti so prenovili procese upravljanja in hrambe dokumentov. S tem so znižali stroške poslovanja, predvsem pa dosegli večjo odzivnost pri zadovoljevanju potreb strank.

Brezpapirni pristop k naložbenemu varčevanju
V družbi ALTA Skladi so vzpostavili brezpapirno poslovanje, s katerim vlagateljem olajšajo naložbeno varčevanje, hkrati pa povečujejo učinkovitost poslovanja.

ZBS posluje brezpapirno
V Združenju bank Slovenije so svoje poslovanje podprli z rešitvami za brezpapirno poslovanje. S tem so pospešili izvajanje procesov, povečali učinkovitost in varnost poslovanja.