eSestanki

eSestanki

Rešitev eSestanki omogoča učinkovito podporo vodenju sej in sestankov. Kadar v podjetju poteka večje število sestankov postane usklajevanje težavno, sledenje vseh dodeljenih nalog pa skoraj nemogoče. Sklepi posameznih sestankov velikokrat niso realizirani, roki izvedbe zamujajo, manjka skupni pregled nad realizacijo sprejetih in uresničenih sklepov.

Rešitev eSestanki omogoča:

  • Sklicevanje sestankov in pošiljanje vabil ter gradiv za sestanek vsem udeležencem.
  • Ustvarjanje zapisnikov sestankov ter posredovanje sklepov in zadolžitev udeležencem.
  • Spremljanje izvajanja zadolžitev.

 

 

 

eSestanki

Uporabniki so pri delu učinkovito vodeni skozi naslednje ključne aktivnosti:

  • Sklicevanje sestankov.
  • Pošiljanje vabil udeležencem.
  • Pošiljanje gradiv udeležencem.
  • Ustvarjanje zapisnikov sestankov.
  • Potrjevanje zapisnikov.
  • Posredovanje sklepov in zadolžitev udeležencem.
  • Spremljanje izvajanja zadolžitev.

 

Tekom sestanka s pomočjo rešitve eSestanki pripravimo zapisnik in sklepe, definiramo zadolžitve in roke izvedbe. Zapisnik, sklepe in zadolžitve posredujemo v potrditev udeležencem sestanka in vsem prejemnikom zadolžitev. S tem zagotovimo sledljivost in povezljivost sestankov, zapisnikov, sklepov in realizacije nalog – vseh informacij na enem mestu.

eSestanki

Voden proces sklicevanja sestankov in sledenje izvajanja zastavljenih nalog postane enostavno opravilo, ki ne vzame več veliko časa. Vse informacije, ki jih potrebuje, so na voljo na klik, zaradi sistematično vodenega postopka pa se tudi roki za izvedbo posameznih nalog dosledneje spoštujejo.