ePotni nalogi

ePotni nalogi

ePotni nalogi omogočajo pregled in nadzor nad službenimi odsotnostmi zaposlenih. Rešitev omogoča oddajo zahtevkov za službeno odsotnost, beleženje stroškov nastalih na poti ter posredovanje teh podatkov službi za obračun.

Zaposleni pred odhodom na službeno pot vnese vse potrebne podatke v zahtevek, ki ga nadrejena oseba potrdi. Po realizaciji službene odsotnosti, se zahtevek dopolni s podatki o stroških ter zaključi s posredovanjem podatkov za potrebe obračuna.

 

 

ePotni nalogi