eNabava

eNabava

eNabava je rešitev, ki omogoča elektronsko vodenje celotnega nabavnega procesa. Proces nabave je običajno sicer precej enostaven proces, ki pa je lahko časovno zelo potraten.

Elektronsko podprt proces nabave omogoča:

  • Transparentno oddajanje in potrjevanje nabavnih zahtevkov.
  • Krajše odzvine čase v procesu in hitrejše izvajanje procesa nabave.
  • Večjo učinkovitost in nadzor nad procesom nabave.

Vsi zahtevki za nabavo so tako dostopni vsem udeležencem v procesu le s klikom miške, brez zamudnega iskanja po papirnih dokumentih. Nabavni proces lahko povežemo tudi s procesom elektronske likvidacije prejetih računov (eRačuni) in vsak zahtevek za nabavo povežemo z ustreznim prejetim računom za naročilo blaga ali storitev.

 

eNabava

Vsak zahtevek za nabavo vsebuje podatke o vrsti naročila (enkratno, pogodba…) in opis izdelkov ali storitev, ki jih naročamo, rešitev pa lahko povežemo tudi s šifrantom dobaviteljev. V zaključni fazi procesa nabavni referent ali nabavna služba za izbranega dobavitelja pripravi pogodbo ali izdela naročilnico.

Naročilnica se izdela s pomočjo predloge (html, xls), nabavni referent pa jo izbranemu dobavitelju lahko pošlje neposredno iz rešitve eNabava preko elektronske pošte.
eNabava