Elektronska hramba dokumentov

Elektronska hramba dokumentov

Mikrocop je ponudnik certificiranih storitev zajema in hrambe Arhiviraj.si ter spremljevalnih storitev (e-ARS 2014/AS002).

Elektronska hramba dokumentov omogoča hitrejši in cenejši dostop do dokumentov, večjo varnost dokumentov in poslovnih informacij ter nižje stroške hrambe v primerjavi s papirnimi dokumenti.

Proces upravljanja in hrambe dokumentov vam pomagamo urediti skladno z veljavno zakonodajo. Pri tem poskrbimo za urejenost in nadzor nad dokumenti ter za visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti sistema. Zagotavljamo, da so vaši dokumenti varno arhivirani in vedno dostopni, dokler ne potečejo roki za njihovo hrambo.

Naše rešitve omogočajo arhiviranje vseh vrst elektronskih dokumentov na enem mestu. Poleg tega omogočamo enostavno povezljivost sistema za hrambo z različnimi poslovnimi informacijskimi sistemi. S tem uporabnikom zagotavljamo dostop do arhiviranih dokumentov neposredno iz aplikacij, ki jih uporabljajo pri vsakdanjem delu.

Z uporabo sistema Arhiviraj.si upravljanje in hrambo dokumentov zaupate v zunanje izvajanje Mikrocopu. Sistem Arhiviraj.si je informacijska storitev v oblaku, zato predstavlja učinkovit in ekonomičen način elektronske hrambe. Deluje na varni in zanesljivi infrastrukturi Mikrocopa, pooblaščenim uporabnikom pa je dostopna preko varnih spletnih povezav.

Zagotavljamo tudi rešitve na ključ, ki jih namestimo in integriramo v vaše obstoječe informacijsko okolje. Programska oprema InDoc RMS, ki omogoča dolgoročno in zakonsko skladno elektronsko hrambo dokumentov, je certificirana pri Arhivu RS.

Storitve

Arhiviraj.si
Poskrbite za varno in zakonsko skladno hrambo vseh elektronskih dokumentov na enem mestu, na spletu. Kadarkoli, kjerkoli, na klik.

Svetovanje pri pripravi notranjih pravil
Zagotovite si varno elektronsko hrambo gradiva, skladno z zakonodajo in brezskrbno uživajte v prednostih brezpapirnega poslovanja.

 

Produkti

InDoc RMS
Zmogljiva programska oprema za dolgoročno hrambo vseh elektronskih dokumentov, ki raste skupaj z vašimi potrebami.

 

Varnost in skladnost z zakonodajo

Certifikacija storitev in programske opreme InDoc RMS
Mikrocop je ponudnik certificiranih storitev zajema in hrambe Arhiviraj.si ter spremljevalnih storitev (e-ARS 2014/AS002).

Pri Arhivu RS je certificirana  tudi programska oprema za dolgoročno elektronsko hrambo dokumentarnega gradiva InDoc RMS.

Standard varovanja informacij ISO 27001
Zagotavljamo visok nivo varnosti in kakovosti naših storitev. Z vpeljavo standarda ISO 27001 smo to zavezanost tudi formalno potrdili.

Primeri iz prakse

Elektronski arhiv kot konkurenčna prednost
V Hypo banki so se z elektronskim arhiviranjem začeli “spogledovati” že pred desetletjem. Danes ima banka že okoli 90 odstotkov vsega gradiva v digitalizirani obliki, postopki njegove priprave, zajema in hrambe pa so skladni z zakonodajo.

Elektronski arhiv že desetletje na voljo tudi v oblaku
UniCredit Banka Slovenija je bila ena prvih organizacij, ki se je odločila za uporabo storitev elektronske hrambe dokumentov v zunanjem izvajanju oziroma v tako imenovanem računalniškem oblaku.

Mikrocop z novo storitvijo Arhiviraj.si e-račun
Izdajatelji in prejemniki, ki si elektronske račune izmenjujejo prek elektronskih bančnih poti, lahko le v nekaj korakih poskrbijo tudi za njihovo varno in zakonsko skladno hrambo v sistemu Arhiviraj.si.

Upravljanje papirnih dokumentov je zamudno in drago
V NLB Viti so prenovili procese upravljanja in hrambe dokumentov. S tem so znižali stroške poslovanja, predvsem pa dosegli večjo odzivnost pri zadovoljevanju potreb strank.

Banka IN povezana z Arhiviraj.si
Banka IN omogoča popolno elektronsko poslovanje med banko in komitenti, kar pomeni, da transakcije v elektronski banki spremljajo tudi elektronski dokumenti. Ti se hranijo v sistemu Arhiviraj.si.

 

Elektronska hramba dokumentov