Podpisne tablice

Podpisne tablice

Podpisne tablice svetovno priznanih proizvajalcev omogočajo elektronski zajem podpisa preko tablice. Z uporabo podpisnih tablic in peres se uporabnik podpiše kot običajno, vendar se podpis zajame in shrani ter v elektronski obliki doda na elektronski dokument.

S podpisnimi tablicami zagotovimo brezpapirno poslovanje v procesu potrjevanja dokumentov, ki nastajajo na različnih prodajnih mestih, kot je na primer sklepanje različnih naročniških razmerij, potrjevanje naročila bančnih, finančnih, zavarovalniških ali upravnih storitev, potrjevanje pristopa v različna članstva klubov, knjižnic ali drugih organizacij.

Sodobne podpisne tablice omogočajo hitro in enostavno implementacijo ter povezljivost z različnimi sistemi za podporo brezpapirnemu poslovanju. Možnost uporabe pa je izredno široka.

Primeri iz prakse

Brezpapirni pristop k naložbenemu varčevanju
V družbi ALTA Skladi so vzpostavili brezpapirno poslovanje, s katerim vlagateljem olajšajo naložbeno varčevanje, hkrati pa povečujejo učinkovitost poslovanja.