InDoc BPM

InDoc BPM

Napredna platforma za ustvarjanje procesno zasnovanih poslovnih aplikacij

InDoc BPM je napredna platforma za ustvarjanje in izvajanje procesno zasnovanih poslovnih aplikacij. Omogoča hiter in enostaven prehod v brezpapirno poslovanje ter predstavlja rešitev, ki vam pomaga premagovati izzive povezane z zajemom, upravljanjem in dolgoročno hrambo poslovnih dokumentov.

Platforma zajema več tehnologij in orodij, ki v medsebojni povezavi zagotavljajo zaokrožen sklop funkcionalnosti:

  • Zajem dokumentov – funkcionalnost omogoča pretvorbo fizičnih dokumentov v digitalni format.
  • Upravljanje dokumentov in spletnih vsebin – funkcionalnost omogoča upravljanje digitalno ustvarjenih dokumentov.
  • Upravljanje delovnih tokov – funkcionalnost omogoča usmerjanje dokumentov in avtomatizacijo delovnih tokov. Vključuje ustvarjanje, usmerjanje, sledenje in upravljanje procesiranih informacij.
  • Arhiviranje dokumentov – funkcionalnost omogoča dolgoročno hrambo elektronskih dokumentov in vsebin.

Uporabniški portal

Jedro platforme je uporabniški portal, ki predstavlja osrednjo aplikacijo za delo z elektronskimi dokumenti. Gre za spletni uporabniški vmesnik, do katerega uporabniki dostopajo preko različni načinov prijave (uporabniško ime in geslo, digitalni certifikat ali aktivni imenik).

V uporabniškem portalu imajo uporabniki pregled nad vsemi odprtimi opravili, oddanimi zahtevki in statusi procesov, v katerih sodelujejo. Skladno z dodeljenimi vlogami lahko ustvarjajo različne dokumente in prožijo procese.

Administracija sistema

Upravljanje uporabniških vlog in pravic se izvaja v administracijskem modulu. Ta omogoča tudi napredno upravljanje različnih parametrov sistema, kot so organizacijske enote, stroškovna mesta, skupine uporabnikov ter aktivacija novih delovnih procesov.

Zajem dokumentov

Zajem papirnih dokumentov se izvaja neposredno v uporabniškem portalu z modulom WebScan ali v povezavi s programsko opremo Kofax. V obeh primerih elektronski dokumenti s pripadajočimi metapodatki predstavljajo vhod v različne delovne procese.

Dokumente, ki izvorno nastanejo v elektronski obliki, zajamemo na mestu, kjer vstopajo v organizacijo in jih posredujemo v ustrezen poslovni proces, glede na njihovo vsebino. Rešitev omogoča tudi branje e-računov (format e-slog), integracijo z upraviteljem datotek (File Explorer) ter upraviteljem elektronske pošte (MS Outlook).

Upravljanje dokumentov in spletnih vsebin

Modul za upravljanje dokumentov omogoča ustvarjanje in upravljanje dokumentov v elektronski obliki. Omogočeno je skupinsko delo z dokumenti, verzioniranje in sledljivost dokumentov. Elektronsko ustvarjene dokumente lahko v nadaljevanju posredujemo v izbrani poslovni proces.

Upravljanje delovnih tokov

Procesiranje zajetih dokumentov in podatkov ter njihovo usmerjanje skozi poslovni proces se izvaja s pomočjo procesnega orodja Skelta BPM.NET, ki je sestavni del platforme.

Procesno orodje omogoča načrtovanje poslovnih procesov, skladno s poslovnimi pravili, ki veljajo v posamezni organizaciji. Procesno orodje omogoča avtomatizacijo poslovnih procesov ter enostavno upravljanje sprememb v procesih.

Arhiviranje dokumentov

Ob zaključku vsakega procesa je potrebno zagotoviti varno hrambo dokumentov in spremljajočih podatkov, skladno s poslovnimi in zakonodajnimi zahtevami. Elektronska hramba mora biti sestavni del procesnih aplikacij, zato je platforma InDoc BPM tesno povezana s sistemom InDoc RMS, ki zagotavlja varno dolgoročno hrambo vseh elektronskih dokumentov.