Primeri iz prakse

Primeri iz prakse

Sanacija fizičnega arhiva je Kmetijski zadrugi Agraria Koper omogočila nadzor nad dokumenti
V Kmetijski zadrugi Agraria Koper so se pred časom spopadali z dolgotrajnim in v določenih primerih celo nemogočim iskanjem fizičnih dokumentov. S sanacijo fizičnega arhiva so tovrstne težave postale zgolj neprijeten spomin.

Elektronski arhiv kot konkurenčna prednost
V Hypo banki so se z elektronskim arhiviranjem začeli “spogledovati” že pred desetletjem. Danes ima banka že okoli 90 odstotkov vsega gradiva v digitalizirani obliki, postopki njegove priprave, zajema in hrambe pa so skladni z zakonodajo.

Elektronski arhiv že desetletje na voljo tudi v oblaku
UniCredit Banka Slovenija je bila ena prvih organizacij, ki se je odločila za uporabo storitev elektronske hrambe dokumentov v zunanjem izvajanju oziroma v tako imenovanem računalniškem oblaku.

Mikrocop z novo storitvijo Arhiviraj.si e-račun
Izdajatelji in prejemniki, ki si elektronske račune izmenjujejo prek elektronskih bančnih poti, lahko le v nekaj korakih poskrbijo tudi za njihovo varno in zakonsko skladno hrambo v sistemu Arhiviraj.si.

Zajem in digitalizacija tehnološko zahtevnih vrst gradiva
Tovrstno gradivo je glede na klasično poslovno dokumentacijo po svoji obliki, velikosti in sestavi podatkov posebno in si takšno pozornost zasluži tudi pri pretvorbi v digitalno obliko.

Kako so v Adriaticu Slovenici pospešili procese
Odločilni korak na poti do brezpapirnega poslovanja je bila centralizacija in prenos procesov vložišča v zunanje izvajanje. V Adriaticu Slovenici bodo z novo organizacijo prihranili skoraj 1,5 milijona evrov na leto.

Brezpapirni pristop k naložbenemu varčevanju
V družbi ALTA Skladi so vzpostavili brezpapirno poslovanje, s katerim vlagateljem olajšajo naložbeno varčevanje, hkrati pa povečujejo učinkovitost poslovanja.

Si.mobil seli “srce”
Za najem podatkovnega centra v varnih sobah Mikrocopa se je odločil tudi Si.mobil. V prihodnjih letih bodo celotno »srce« Simobilovega omrežja preselili na novo lokacijo.

 

 

Brezpapirno upravljanje prejetih računov
Poslovna skupina Avtotehna je s prenovo upravljanja prejetih računov povečala učinkovitost organizacije dela ter poenotila in standardizirala izvajanje procesa na ravni skupine.

Brezpapirno poslovanje zdravstvene ustanove 
Diagnostični center Bled želi postati prvi izvajalec zdravstvenih storitev, ki posluje brezpapirno.

Upravljanje papirnih dokumentov je zamudno in drago
V NLB Viti so prenovili procese upravljanja in hrambe dokumentov. S tem so znižali stroške poslovanja, predvsem pa dosegli večjo odzivnost pri zadovoljevanju potreb strank.

ZBS posluje brezpapirno
V Združenju bank Slovenije so svoje poslovanje podprli z rešitvami za brezpapirno poslovanje. S tem so pospešili izvajanje procesov, povečali učinkovitost in varnost poslovanja.

Brezpapirno poslovanje tudi na prodajnih okencih
Z učinkovitimi rešitvami je mogoče tudi na prodajnih mestih zmanjšati količino papirnih dokumentov in s tem pospešiti izvajanje poslovnih procesov v nadaljevanju.

Informatizacija obravnave sklepov o izvršbi
Informatizacija procesa obravnave sklepov o izvršbi je Abanki Vipa prinesla bistvene prihranke pri stroških ročnega vnosa podatkov ter hrambe dokumentov.

Banka IN povezana z Arhiviraj.si
Banka IN omogoča popolno elektronsko poslovanje med banko in komitenti, kar pomeni, da transakcije v elektronski banki spremljajo tudi elektronski dokumenti. Ti se hranijo v sistemu Arhiviraj.si.

Prenova poslovnih procesov in upravljanja dokumentov
Končni cilj zavarovalne družbe Adriatic Slovenica je vzpostavitev digitalne sprejemne pisarne, v kateri bodo večino vhodnih dokumentov pretvorili v elektronsko obliko in jih upravljali izključno elektronsko.