Pravne informacije

Pravne informacije

Namen tega spletnega portala je predstaviti splošne informacije o podjetju MIKROCOP informacijski inženiring in storitve d.o.o. (v nadaljevanju: Mikrocop), njegovem poslovanju ter storitvah. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na pravila, ki jih vsebuje obvestilo.

Ko brskate po domači strani Mikrocopa, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste – zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa, ali sodelovanja v spletnih raziskavah – prostovoljno zaupali svoje osebne podatke kot so: ime, elektronski naslov, itd. Mikrocop jamči, da bo osebne podatke varoval kot zaupne.

Vse informacije (pisne in slikovne) vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Mikrocopa. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: ” © 2013 Mikrocop d.o.o. – Vse pravice pridržane.”

Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke Mikrocopa ali ima Mikrocop pravico njihove uporabe.

Te spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi stranmi tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar Mikrocop ni odgovoren za njihovo vsebino. Povezave do drugih spletnih strani nudi Mikrocop le kot ugodnost za uporabnike njegovih spletnih strani.

Mikrocop bo zagotavljal ažurnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh, z vso potrebno skrbnostjo, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti Mikrocop niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Mikrocop si tudi pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Mikrocop ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Pridobivanje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke (Ime, priimek, e-poštni naslov, telefonske številke, delovno mesto, naziv podjetja, naslov podjetja) pridobivamo na podlagi zahtev sistema, ko nam jih sporočite, ob uporabi naših storitev »Povpraševanje«, »Prijava na e-novice«, »Prijava na dogodek« ali »Prijavnica za zaposlitev«.

Osebne podatke, ki nam jih sporočite, pridobivamo, obdelujemo in uporabljamo izključno za namene, ki so opisani v tej izjavi o varstvu podatkov in na podlagi spoštovanja določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1. Podatke, ki nam jih sporočite, lahko uporabimo za direktno obveščanje o lastnih izdelkih ali storitvah oziroma za neposredno trženje, v kolikor ste s takšno uporabo osebnih podatkov soglašali. Elektronska sporočila, ki jih pošiljamo našim naročnikom e-novic, vsebujejo aktualne informacije o dogodkih, koristne nasvete s področja upravljanja dokumentov ter informacije o novostih v naši ponudbi.

Iz sistema prejemanja sporočil se lahko kadarkoli odjavite z e-sporočilom na naslov info-si@mikrocop.com. Mikrocop se zavezuje, da bo hranil, obdeloval in varoval pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.